ข้อมูลผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ข้อมูลผู้ประกอบการ ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ข้อมูลผู้ประกอบการ
ชื่อ นายบัญญัติ สงบสมัย
ปัจจุบันอายุ 36 ปี
สำเร็จการศึกษา ปีพ.ศ. 2548 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ข้อมูลธุรกิจ
ชื่อธุรกิจ ร้านขนม “บ้านเบเกอรี่”
ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ
รูปแบบธุรกิจ ร้านขนมอบ (ตามออเดอร์) เช่น เค้กมะพร้าวฝอยทอง ชิพฟ่อนเค้ก  แยมโรล บัตเตอรเค้ก เค้กส้ม คุ้กกี้ ขนมปัง โดนัท ฯลฯ
รายได้ เดือนละ  40,000-60,000 บาท
สถานที่ตั้ง 10/3  ตำบลบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ 08-1946-3643
ที่มา
ของการเป็นเจ้าของกิจการ
เป็นชาวสิงห์บุรี จบชั้นมัธยมปลายที่ โรงเรียนประจำจังหวัดชื่อ “โรงเรียนสิงห์บุรี”ตัดสินใจมาศึกษาต่อระดับ ปวส.สาขาอาหารและโภชนาการเพราะ ใจรัก และชอบการทำอาหาร รวมทั้งไม่อยากไปเรียนไกลจากบ้านเพราะมีภาระต้องดูแลครอบครัวและน้องๆ
การประสบความสำเร็จ      หลังสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ในระดับ ปวส. แล้ว ได้ทำงานเป็นเจ้าที่ประจำห้องเบเกอรี่  ผลิตและจำหน่ายขนมอบในวิทยาลัย  ทำขนมเค้ก และคุ้กกี้ของวิทยาลัยฯ เพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ รับจัดอาหารในงานเลี้ยงของหน่วยงานต่างๆในจังหวัด  ต่อมาปี 2550  ได้เปิดกิจการเล็กๆ ที่บ้านโดยใช้ชื่อว่า “บ้านเบเกอรี่” รับออเดอร์จากหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีการบอกต่อเรื่องอาหารว่างประเภทเบเกอรี่ ที่อร่อย สะอาด  ราคาไม่แพง แต่มีคุณภาพสูง เพราะเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ใส่สารกันบูดทุกชนิด  ทำให้มีออเดอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  และลูกค้าจากการบอกต่อเพิ่มขึ้นหลากหลายกลุ่ม  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่จัดอาหารว่างระหว่างการประชุม และร้านโต๊ะจีนที่รับจัดอาหารงานแต่งงาน งานบวช งานศพ ฯลฯ ซึ่งจะมีอาหาร หวานเป็นชุดสุดท้าย ก็เลือกสั่งที่ร้าน “บ้านเบเกอรี่”
จากการใช้ความรู้ที่เลือกเรียนด้วยใจรัก  มาเป็นอาชีพหลัก สามารถสะสมทรัพย์ตั้งแต่เริ่มกิจการเพื่อใช้หนี้ของครอบครัวที่มีมานานจนหมดหนี้ ในเวลา 5 ปี  ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย และปรับปรุงเป็นร้านเบเกอรี ในระยะเวลา 3 ปี  สะสมเงินเพื่อซื้อที่นาทีละเล็กละน้อยคนได้  13  ไร่ เพื่อปลูกข้าวไว้กินเอง และจำหน่ายปีละ  3 ครั้ง โดยไปทำนาทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1-2 วัน และขณะนี้จะเปิดโรงงานทำขนมจีน บริเวณใกล้บ้าน เพราะมองเห็นลู่ทางการประกอบอาชีพ ซึ่งแสดงถึงการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ทำ ใช้ และเก็บ อย่างเห็นคุณค่า ที่ได้รับการบ่มเพาะจากวิทยาลัยฯ
นอกจากการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงแล้ว ยังช่วยเหลือคนในชุมชน ให้มีรายได้ ทั้งผู้สูงอายุ และกลุ่มวัยรุ่น ด้วยการจ้างงานรายวัน เช่น การขูดมะพร้าวเพื่อทำขนม  การห่อขนมชิฟฟ่อนเค้ก  จ้างงานชาวบ้านในละแวกใกล้ที่นาให้ช่วยทำนา และจ้างงานนักเรียนรุ่นน้องที่สำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยฯ เข้าทำงานที่ร้านด้วย โดยเฉลี่ยค่าแรงวันละ 300-500 บาท แล้วแต่ลักษณะงาน ทำให้คนในชุมชนมีงาน  มีรายได้  และคนชราเห็นคุณค่าของชีวิต เพราะได้ทำงานที่เกิดประโยชน์ มีรายได้เลี้ยงชีพ
คุณธรรมประจำใจ
ในการประกอบอาชีพ
  1. ความกตัญญูต่อบุพการี
  2. ความซื่อสัตย์ สุจริตต่ออาชีพ
  3. ความขยันและรับผิดชอบ

จากการเปิดร้านทำขนมมาเป็นเวลา กว่า10 ปี ได้ข้อคิดว่าการเลือกเรียนสายอาชีพนั้น เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพราะมีความสุขทุกครั้งที่เริ่มทำขนม แม้จะมีอุปสรรคในการทำงานบ้างเช่น ไฟดับ  ทำงานไม่ทันเพราะมีออเดอร์มาก แต่ก็หาวิธีแก้ไขให้ผ่านปัญหานั้นไปได้ทุกครั้งอย่างมีสติ และมีความสุข  จึงมั่นใจเสมอว่าการตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพในครั้งนั้น  ตนเอง“คิดไม่ผิด”