ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 643 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ตำบล บางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
  • โทร 036-512515
  • แฟ็กซ์ 511244
  • อีเมล singburi3@vecmail.ac.th
  • รับสมัครนักศึกษา 036-512515 ต่อ 111

  • ที่อยู่ ตำบล น้ำตาล อำเภอ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
  • โทร 036-512515
  • แฟ็กซ์ 511244
  • อีเมล singburi3@vecmail.ac.th
  • รับสมัครนักศึกษา 036-512515 ต่อ 111