กิจกรรมโครงการทุกวันศุกร์สุขใจได้ธรรมะเพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้แก่นักศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการทุกวันศุกร์สุขใจได้ธรรมะ
เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ทุกวันศุกร์ก่อนเข้าห้องเรียน
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา