พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประชุมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี