กิจกรรมโครงการทุกวันศุกร์สุขใจได้ธรรมะ เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการทุกวันศุกร์สุขใจได้ธรรมะ เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เป็นประจำทุกวันศุกร์ก่อนเข้าห้องเรียน
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา