บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)จัดทำโครงการพลังงานสัญจรแก่นักเรียนนักศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เดินทางมาจัดทำโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียมแก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดยมี ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคาร 8