ธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 23 พฤษ๋ภาคม 2561 ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรีและคณะ เดินทางมามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา
ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี
โดยมี ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการมอบ ที่บริเวณกิจกรรมหน้าเสาธง