กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา