กิจกรรมการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ