การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา นำผลงานเข้าร่วมงานนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี