มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาด้านความซื่อสัตย์สุจริต , คณะกรรมการห้องเรียนที่มีผลงานดีเด่น , นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการสอบ V-Net ยอดเยี่ยม และกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา บริเวณกิจกรรมหน้าเสาธงภาคเช้า