โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน โดยมี นายเตชัช ฉินังกูร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมายเบื้องต้นแก่นักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา