ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เดินทางมาตรวจราชการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เดินทางมาตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ด้านการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่ความเป็นเลิศ(Best Practice) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดยมี ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคาร 8