กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษาต่่อ แนะแนวอาชีพและการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 17 มกราคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษาต่่อ แนะแนวอาชีพและการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ 36 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published.