กิจกรรมโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)​ ยามยาก สภากาชาดไทย

กิจกรรมโครงการหลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ​ยามยาก สภากาชาดไทย
วันที่ 5 มิถุนายน 2562
หอประชุมวิทยาลัย​อาชีวศึกษา​สิงห์​บุรี
โดยองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
———————————————

กิจกรรมดังกล่าวมีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการนำกล่องเครื่องดื่ม มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกล่องเครื่องดื่มที่ล้างทำความสะอาดแล้วจำนวน 10 กล่อง ต่อนักเรียน 1 คน รวบรวมไว้เป็นห้องเรียน และนำส่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ค่ะ… มาเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะโลกร้อนด้วยกันนะคะ