กิจกรรม“วันศุกร์ สุขใจ ได้ธรรมะ”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ร่วมกิจกรรม “วันศุกร์ สุขใจ ได้ธรรมะ”
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 / 2562