ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี