สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562

โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
“เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562”
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 
ณ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ  อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี