พิธีรำลึกวีรชนค่ายบางบางระจัน (วันค่ายแตก)

พิธีรำลึกวีรชนค่ายบางบางระจัน (วันค่ายแตก)
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
นำโดยท่านประธานในพิธี ท่านรองผู้อำนวยการทองเปลว ยอดขำ