งานจุดประกายสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคนสิงห์บุรีมีงานทำ

พิธีเปิดงานจุดประกายสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคนสิงห์บุรีมีงานทำ
โดยท่านประธานในพิธี ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพมากมาย