การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี