กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปี

กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี