รอบรั้ววิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการวันศุกร์ สุขใจ ได้ธรรมะ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

โครงการวันศุกร์ สุขใจ ได้ธรรมะ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

เอกสารเผยแพร่

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN และ PLC

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN และ PLC

เอกสารเกี่ยวกับ ว21, ID PLAN, PLC

เอกสารเกี่ยวกับ ID PLAN ตัวอย่าง-แบบประเมินIDPLAN เอกสารประกอบการบรรยาย ID PLAN คู่มือ ID PLAND…

แบบฟอร์ม SAR

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง รายบุคคล ปีการศึกษา 2560            Download แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง…

แบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา

คลิกเพื่อDownloadแบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา.docx

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Weather and Seasons,Travelling-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Weather and Seasons Weather &seasonsOK Listening 1…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Free time activities,Food-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Free time activities Freetime activityOK Leisure activities…