รอบรั้ววิทยาลัย

กิจกรรมโครงการทุกวันศุกร์สุขใจได้ธรรมะเพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้แก่นักศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการทุกวันศุกร์สุขใจได้ธรรมะ เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ทุกวันศุกร์ก่อนเข้าห้องเรียน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประชุมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมโครงการทุกวันศุกร์สุขใจได้ธรรมะ เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการทุกวันศุกร์สุขใจได้ธรรมะ เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมและให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เป็นประจำทุกวันศุกร์ก่อนเข้าห้องเรียน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา

การปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับสถานศึกษา ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา

ธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 23 พฤษ๋ภาคม 2561 ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรีและคณะ เดินทางมามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี โดยมี ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการมอบ ที่บริเวณกิจกรรมหน้าเสาธง

บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)จัดทำโครงการพลังงานสัญจรแก่นักเรียนนักศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เดินทางมาจัดทำโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียมแก่นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดยมี ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ที่ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคาร 8

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญในการจัดทำผลงานทางวิชาการในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ว 21/2560)

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญในการจัดทำผลงานทางวิชาการในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ว 21/2560)

แบบฟอร์ม SAR

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง รายบุคคล ปีการศึกษา 2560            Download แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง…

แบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา

คลิกเพื่อDownloadแบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา.docx