รอบรั้ววิทยาลัย

พิธีรำลึกวีรชนค่ายบางบางระจัน (วันค่ายแตก)

พิธีรำลึกวีรชนค่ายบางบางระจัน (วันค่ายแตก) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี นำโดยท่านประธานในพิธี ท่านรองผู้อำนวยการทองเปลว ยอดขำ

งานจุดประกายสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคนสิงห์บุรีมีงานทำ

พิธีเปิดงานจุดประกายสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคนสิงห์บุรีมีงานทำ โดยท่านประธานในพิธี ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพมากมาย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ผู้อำนวยการ ดร.นิติ นาชิต อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 โดยวิทยาลัยฯ ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาประจำปี

กิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคกลาง วันที่13-15 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเกี่ยวกับ ว21, ID PLAN, PLC

เอกสารเกี่ยวกับ ID PLAN ตัวอย่าง-แบบประเมินIDPLAN เอกสารประกอบการบรรยาย ID PLAN คู่มือ ID PLAND…

แบบฟอร์ม SAR

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง รายบุคคล ปีการศึกษา 2560            Download แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง…

แบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา

คลิกเพื่อDownloadแบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา.docx

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Weather and Seasons,Travelling-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Weather and Seasons Weather &seasonsOK Listening 1…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Free time activities,Food-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Free time activities Freetime activityOK Leisure activities…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Occupations,Shopping-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Occupations occupationsOK Shopping shoppingOK