รอบรั้ววิทยาลัย

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เอกสารเผยแพร่

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook

คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN, PLC และ LogBook คลิกเลือกเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ ศธ…

เอกสารเกี่ยวกับ ว21, ID PLAN, PLC

เอกสารเกี่ยวกับ ID PLAN ตัวอย่าง-แบบประเมินIDPLAN เอกสารประกอบการบรรยาย ID PLAN คู่มือ ID PLAND…

แบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา

คลิกเพื่อDownloadแบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา.docx

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Weather and Seasons,Travelling-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Weather and Seasons Weather &seasonsOK Listening 1…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Free time activities,Food-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Free time activities Freetime activityOK Leisure activities…

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ-Occupations,Shopping-ครูยุพิน บุญบันดล

สื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ของครูยุพิน บุญบันดล Occupations occupationsOK Shopping shoppingOK