รอบรั้ววิทยาลัย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกิยรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา

โครงการขยายบทบาทศูนยซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center : Thailand 4.0

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายธรา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอค่ายบางระจัน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการขยายบทบาทศูนยซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center : Thailand 4.0 ดำเนินการโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา

กิจกรรมการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบการอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

การรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 มีนาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดให้มีการรายงานตัวและลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ระบบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ดร.นิติ นาชิต ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา นำผลงานเข้าร่วมงานนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญในการจัดทำผลงานทางวิชาการในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ว 21/2560)

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญในการจัดทำผลงานทางวิชาการในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ว 21/2560)

แบบฟอร์ม SAR

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง รายบุคคล ปีการศึกษา 2560            Download แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง…

แบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา

คลิกเพื่อDownloadแบบฟอร์มเล่มโครงการจิตอาสา.docx